REJESTRACJA UCZESTNICTWA

 

OPŁATY

Opłata konferencyjna wynosi 100 PLN netto
Opłata konferencyjna + warsztaty wynosi 150 PLN netto

Opłatę prosimy uiścić na konto:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ING Bank Śląski S.A
nr rachunku bankowego: 02 1050 1214 1000 0007 0129 9208
 
z dopiskiem „XIV Konferencja Sekcji Pielęgniarek i Techniki Medycznej” 
 
Prosimy o dokonanie rejestracji za pośrednictwem poniższego formularza.